Controlul Biologic al Dăunătorilor: Afide

Afidele sunt o problemă majoră în toate sectoarele agricole. Ele pot cauza daune majore în diverse culturi.
Dintre speciile importante cu impact major în culturile protejate amintim: păduchele verde al piersicului Myzus persicae, păduchele verde al castraveților Aphis gossypii, păduchele verde al cartofului Macrosiphum euphorbiae, și păduchele verde al solanaceelor din spațiile protejate Aulacorthum solani.

Simptomele atacului

Nimfele și adulții se hrănesc cu seva plantelor.

Hrănirea lor determină la anumite specii oprirea creșterilor și curbarea frunzelor. Uneori apar pete galbene.

Substanțe toxice pot fi introduse în plantă

Afidele produc “roua de miere” pe care se dezvoltă numeroși fungi.

Acești fungi pătează aparatul foliar și determină reducerea suprafeței de fotosinteză a plantelor ce poate determina blocarea creșterii și dezvoltării plantelor.

Substanțe patogene, în particular virusuri, pot fi transmise plantelor.

Metode de control

Viespi parazite

Femelele de viespi parazitează afidele. Afidele parazitate se umflă și se întăresc căpătând culoarea și aspectul unei mumii de hârtie, din care noi viespi vor ecloza.

Gândaci prădători

Larvele caută activ afidele pe care le consumă

Soluții

 • Aphipar

  - Viespe parazită: Aphidius colemani - Combate: A . gossypi, M . persicae - Mod de ambalare: mumii în amestec cu material de transport în flacon
 • Aphipar-M

  – Viespe parazită – Aphidius matricarie – Combate: M . euphorbiae, M . pesicae – Mod de ambalare: mumii în amestec cu material de transport în flacon

 • Aphidalia

  – Gândac prădător: Adalia bipunctata – Combate: diverse specii de afide – Mod de ambalare: larve în amestec cu material de transport în săculeț de bumbac

 • Aphidend

  - Prădător: Aphidoletes aphidimyza - Combate: specii diverse de afide - Mod de ambalare: pupe în amestec cu material de transport în flacon
 • Aphilin

  - Viespe parazită – Aphelinus abdominalis - Combate: M euforbiae, A . solani - Mod de ambalare: larve în amestec cu material de transport în flacon
 • Aphiscout

  - Un amestec de specii de viespi parazite: Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphelinus abdominalis, Praon volucre şi Ephedrus cerasicola - Combate: majoritatea speciilor de afide din spațiile protejate - Mod de ambalare: cilindru de carton ce conține o soluție dulce
 • Chrysopa

  - Prădător: Chrysoperla carnea - Combate: diverse specii de afide - Mod de ambalare: larve în amestec cu material de transport în flacon
 • Ervipar

  - Viespe parazită – Aphidius ervi - Combate: M euforbiae, A . solani - Mod de ambalare: mumii în amestec cu material de transport în flacon
 • Ervibank

  - Sisteme de plante banker - Utilizare: pentru producerea de viespi parazite sau de prădători - Mod de ambalare: plante de orz cu afide specifice