Adjuvant în prepararea soluțiilor de stropit

Tecnophyt pH+

Compoziție

Azot (N)3%
Fosfor (P)17%
pH1

Acidifiant

Reduce efectele negative ale apei dure

Indicator de pH

Surfractant

Antispumant

Efect anti-drift

Tecnophyt pH+

Tecnophyt pH+ este un adjuvant complex de ultimă generatie având rol de acidifiant, surfractant, antispumant, indicator de pH și fertilizant, iar in același timp reduce efectele negative ale apei dure si are efect anti-drift. Tecnophyt pH+ îmbunătățește eficienta pesticidelor și a fertilizanților foliari și în același timp îmbunătățește proprietățile chimice și capacitatea de penetrare a soluției în plantă.
Utilizarea eficientă a produselor pentru protecția plantelor este influențată de factori precum: echipamentele folosite, momentul aplicării dar și calitatea apei folosită pentru realizarea soluției de stropit.
Reducerea performanțelor unui produs datorită calitații apei este deseori trecută cu vederea. În unele cazuri influența calității apei reduce puțin eficiența produselor pentru protecția plantelor dar totuși suficient pentru ca buruienile rezistente sau bolile și insectele care au dezvoltat o toleranță să nu poată fi combatute.

Acidifiant

Aciditatea apei influențează eficiența produselor pentru protecția plantelor datorită procesului de degradare prin hidroliza alcalină care are loc la pH > de 7. Majoritatea produselor pentru protecția plantelor performează optim la un pH al soluției cuprins între 4 și 6,5.
Prin adaugarea în amestec a Tecnophyt pH+ se reduce degradarea datorită hidrolizei alcaline a produselor de protecția plantelor din grupele Carbamați, Piretroizi de Sinteză, Organofosforice, Triazinone etc.

Indicator de pH

Pentru a putea determina cât mai ușor pH-ul soluției, Tecnophyt pH+ conține un indicator de pH care coloreaza soluția în roz atunci când pH-ul acesteia ajunge în jurul valorii de 4-4,5.

Antispumant

Tecnophyt pH+ este foarte eficient în a evita formarea spumei în timpul preparării soluției.

Reduce efectele negative ale apei dure

Duritatea apei afectează negativ eficiența produselor de protecția plantelor. Moleculele de pesticide încarcate negativ sunt atrase de moleculele încarcate pozitiv prezente în număr mare în apa dură(Ca, Fe, Mg). Aceste legături duc la o absorbție dificilă a soluției în plantă sau precipitarea în amestec. Există de asemenea produse a căror acțiune este mai intensă în amestec cu apă dură iar efectul de fitotoxicitate apare chiar dacă se utilizează dozele corecte.
Erbicidele postemergente pe bază de glifosat, bentazon, fluazifop, MCPA etc, dar și fungicidele și insecticidele devin inactive în prezența concentrației mari ale sărurilor din apă dura.
Tecnophyt pH+, prin agenții de complexare pe care îi conține, reduce efectele negative ale apei dure.

Surfratant

Tecnophyt pH+ reduce tensiunea superficială a soluției, asigurând o acoperire uniforma a foliajului culturii tratate.

Recomandari de aplicare

Doza depinde de pH și duritatea apei și de asemenea de pH-ul soluției care se dorește să se obțină.

Rol de acidifiantRol de surfractant
pH > 8  50 – 150 mL la 100 L soluțieApă foarte dură:125-150 ml la 100 L soluție
pH 6.5-8  30 – 100 mL la 100 L soluțieApă cu duritate medie: 75-100 ml la 100 L soluție